Kompensuojami akinių lęšiai - tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Ortoptikos centras primena, kad gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, dalis akinių lęšių kainos gali būti kompensuojama.

Akinių lęšiai Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis tiek vaikams, tiek suaugusiems pacientams kompensuojami ir išduodami tokia tvarka:

Pacientas, norėdamas pasinaudoti šia kompensacija, pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris išduos siuntimą gydytojo oftalmologo konsultacijai.

Gydytojas oftalmologas, dirbantis sveikatos priežiūros įstaigoje, išrašo kompensuojamąjį korekcinių akinių receptą su kuriuo pacientas gali kreiptis į mūsų optikus salonus.

Siekiant pagerinti vaikų regėjimą ankstyvajame amžiuje, atnaujintais kompensavimo įsakymais nustatyta, kad akinių lęšiai, neatsižvelgiant į regėjimo aštrumą, kompensuojami visiems vaikams iki 7 metų. Akinių lęšių bazinė kaina kompensuojama 70 procentų.

Šiuo metu akinių lęšių bazinė kaina yra 95,00 Eur. tai kompensacija sudarytų 66,50 Eur.

Atkreipkite dėmesį, kad kaip ir ankščiau visa akinių bazinė kaina PSDF lėšomis kompensuojame tais atvejais, tuomet kai geriau reginčiosios akies aštrumas su visiška korekcija neviršija 0,5 regėjimo aštrumo vienetų, t.y. jau su akiniais, geriau matanti akis negali matyti daugiau nei penktą eilutę nuo viršaus raidžių lentelėje. Tokiu atveju visiems vaikams, nepaisant jų amžiaus, ir suaugusiems, akinių lęšiai kompensuojami 100 procentų bazinės kainos.

Vaikams pagal gydytojų receptus akinių lęšiai kompensuojami ne dažniau kaip kartą per metus, o suaugusiems pacientams – kartą per dvejus metus. 

Norint įsigyti kompensuojamus akinių lęšius Ortoptikos centre, reikia pateikti akinių lęšiams skirtą siuntimą (forma E027 ir E025 arba forma 027/a ir 025/a). Akinių lęšių skyrimo diagnozė -Z46.0 Akinių ir kontaktinių lęšių parinkimas ir pritaikymas.

  • Akinių lęšiams taikoma paciento priemoka už technologinius ypatumus.

Ortoptikos centras yra sudaręs sutartis su Vilniaus, Kauno, Jovanos Teritorinėmis ligonių kasomis kompensuojamiems akinių lęšiams įsigyti.

Produktų katalogas: Ortoptikos Centro prekių katalogas